Meditace v Praze


Náš skutečný život se odehrává právě teď 
a tady. Na místě, kde v tuto chvíli právě jsme.   
Proč tedy tyto jedinečné okamžiky přítomnosti plně neprocítit?  
Proč bychom měli být myslí přítomni někde jinde, u někoho nebo něčeho jiného?
Ztraceni 
představách, 
obavách či vzpomínkách, pohlceni
 internetem nebo televizí
?   

http://www.meditacniskupina.cz/informace-o-nasi-skupine
  • Jsme volné seskupení pravidelných, občasných i nových zájemců o procvičování plné vnímavosti k přítomnému okamžiku, anglicky mindfulness >.
  • Osvojené zkušenosti z práce se svou myslí se učíme využívat  v realitě běžného dne a kvalitněji tak vnímat a prožívat svůj život.
  • Naše schůzky jsou otevřené a účast na nich je nezávazná. Jsou zcela obyčejné a nenáboženské - bez nějakého uctívání, rituálů nebo symbolů.                                                                                     

Kalendář akcí