Citáty


Meditace je umění setrvat v současném okamžiku. Spící osoba buď žije v minulosti nebo sní o budoucím životě. Avšak meditující setrvává v současném okamžiku a je si vědom svých myšlenek, pocitů a činů.

Tvoje mysl je nástrojem - uč se jak být jejím pánem a ne otrokem.

I mistři museli udělat první krok, stejně ho můžeš udělat i ty!

Při praktikování meditace v sedě stále pracujete se svým každodenním životem. Meditační praxe vynáší naši neurózu na povrch a nenechává ji schovanou na dně naší mysli. Umožňuje nám zaměřovat náš život na něco, s čím lze dále pracovat.

... Kdo hledá Pravdu... najde si odloučené místo pro očistu svého srdce: Místo se sedátkem nepříliš vysokým, ani nízkým. Místo klidné, vystlané trávou kuša, pokryté antilopí kůží a lněným plátnem. Nechť je toto místo pevné.
A tam ať usedne se spoutanými smysly a soustředěnou myslí a usiluje o očistu svého srdce.
Nechť drží tělo zpříma a nehybně, hlavu vzhůru, krk rovně a oči upřeny na špičku nosu, aby jeho zrak nebloudil po okolí.
Se srdcem jasným a statečným, pevným v slibu čistoty a s myslí zvládnutou a na Mne upřenou nechť sedí v rozjímání a všemi svými myšlenkami je ponořen v Mou nekonečnou podstatu.
S duší takto odevzdanou, s myslí ve Mne ustavičně pohrouženou, dosahuje mého neskonalého míru...
(Bhagavadgíta - vytvořena počátkem prvního tisíciletí př.n.l., zapsána pravděpodobně kolem roku 200 př. n. l.)


Více o důvodech proč meditovat