Druhy meditace

Existuje mnoho druhů meditace, odlišujících se buď technikou (zklidnění mysli, koncentrace, analýza mysli podle nějaké náboženské teorie), motivem proč meditovat (dosažení bdělosti, sjednocení s vnitřním já) nebo třeba náboženským motivem (přiblížení se nebo spojení s Bohem) atd.. 
Spolu se současným rozvojem různých alternativních, New Age a ezoterických hnutí se stále objevují další a další druhy. V našem seznamu uvádíme pouze druhy u nás nejrozšířenější:
Meditace bdělé pozornosti (šamata, šinä, samathá, shamatha )
Pokojná meditace, která rozvíjí bdělost a soustředěnou a klidnou mysl. Jde o postupné vyprázdňování mysli, například pomocí soustředění se na rytmus dechu. Probíhá zpravidla v sedě, nebo při chůzi.
Tuto meditaci praktikujeme na našich schůzkách.

Meditace vhledu (vipášana, vipassaná, lhagtong)
Meditace, která rozvíjí vhled do podstaty mysli. Někdy je popisována jako analytická meditace, nebo meditace pronikavého vidění.
Při této meditaci si všímáme svých pocitů, analyzujeme je a plně prociťujeme.

Křesťanská meditace 
V křesťanském pojetí bývá meditace formou modlitby, strukturované cesty k přiblížení Bohu, nebo jeho zjevení. 

Kontemplace 
Nejvyšší stav modlitby v křesťanském pojetí.

Muslimská meditace (Muraquaba , Dhikr , Subhat)
Jednou z pěti základních povinností každého muslima je modlit se k Bohu pětkrát denně, cestou soustředění na Boha, recitování Koránu nebo recitováním 99 božích jmen.

Judaistická meditace
Meditace se v judaismu praktikuje již od nepaměti. Příkladem může být technika hitbodedut 

Transcendentální meditace (TM)
Princip Transcendentální meditace spočívá ve využití schopnosti mysli zklidnit se pomocí zpěvu a speciálních zvuků manter.

Osho meditace
Meditace vyvinutá New Age guru Oshem. Jedná se o fyzické cvičení vedoucí k vnitřní koncentraci. Cvičení trvá hodinu a je rozděleno do pěti fází, pro cvičení je velmi nápomocná hudba.