Formální a neformální meditace

Formální meditace se odehrává v sedě v meditační pozici (na zemi, meditačním polštářku nebo židli). Formálně meditovat můžeme buď sami nebo ve skupině praktikujících. Přitom se pohroužíme do svého nitra a rozvíjíme meditativní stav vědomí, pozorné prožívání přítomného okamžiku. 

Dosahování pozorného meditativního stavu vědomí v ruchu každodenního života,  kdekoliv mimo meditační místnost a bez sedu v meditační pozici označujeme meditací neformální. Stejně jako při formální meditaci se plně soustředíme na přítomný okamžik, na svoje tělo a svou mysl, na to, co právě prožíváme. Myšlenky, které nás od pozorného prožívání přítomného okamžiku odvádějí jinam, nerozvíjíme, necháváme je postupně odplynout a opět se soustředíme do svého nitra a do přítomnosti.

Dalo by se říci, že stejně jako například každodenní běh na kratší vzdálenost může být tréninkem pro maratón, tak formální meditace je vlastně tréninkem pro meditaci neformálníCílem je naučit se dosahovat meditativního bdělého stavu vědomí, který potom můžeme co nejčastěji praktikovat v běžném každodenním životě