Muslimská meditace (Muraquaba , Dhikr , Subhat)


Jednou z pěti základních povinností každého muslima je modlit se k Bohu pětkrát denně, cestou soustředění na Boha, recitování Koránu nebo recitováním 99 božích jmen. Použitím různých technik dosahují různých účinků - např u dhikr je to potvrzení a posílení vztahu mezi Stvořitelen a Stvořeným, či vedení duše k pravdě s cílem dosažení a udržení vnitřního klidu v rušném životě atd..

Islámská súfi tradice
Mystické školy súfi používají rozmanité techniky meditačních cvičení, odlišujících se podle linií súfi. (Al Ghazzalí, Ibn Taymija, Mevlana atd..)