Jak meditujeme


třeba takhle... :)


Meditace probíhají v příjemném prostředí meditačního centra. Praktikujeme v sedě na meditačních polštářích, nebo na židli. V kuchyňce si můžeme uvařit čaj nebo kávu, k dispozici je sociální zařízení.
Praktikujeme základní formální meditaci bdělé pozornosti a zklidnění mysli. Jedná se o způsob, při kterém se meditující snaží svou mysl vyprázdnit, zklidnit a soustředit na vědomé prožívání současného okamžiku. 
  • Schůzku zahajujeme v 19 hodin cca desetiminutovým jógickým protáhnutím těla a končetin. Přijďte prosím včas, po 19 hodině neotevíráme. Na cvičení si můžete (ale nemusíte) přinést volný oděv.
  • Následuje přibližně desetiminutová relaxace, při níž s pomocí hudby vytváříme prostor pro zklidní mysli a soustředění pozornosti z ruchu dne do klidu meditační místnosti. 
  • Přibližně v 19.30 zahajujeme hodinovou meditaci. Tři patnáctiminutové bloky meditace v sedě jsou vystřídány dvěma pětiminutovými bloky meditace v chůzi. Podle potřeby se sedí buď na polštářích - v tureckém sedu nebo v sedu na patách, anebo na židli. 
  • Zájemci pak mohou cca půlhodinu věnovat diskuzi na téma meditace a její neformální využití v našem rušném každodenním životě.
Celková doba trvání schůzek je zpravidla cca 2 hodiny.

Meditace jsou otevřené pro širokou veřejnost ve věku od 10 let.

Jsou zcela nenáboženské a jsou na nich vítáni jak ateisté, tak i příslušníci všech náboženských skupin. Slouží především k meditaci a diskuzi o ní - není zde tedy poskytován žádný prostor pro přesvědčování účastníků o žádném náboženství, ateismu, ezoterice nebo ideologii.
Schůzky neslouží k sebeprezentaci žádného z účastníků meditací - pro tyto účely prosím zvolte jiné místo.