Meditace dle Eduarda Tomáše

  • Usaďte se tak, aby hlava krk a páteř byly v jedné přímce 
  • Uvolněte fyzické i psychické napětí
  • 5 vteřin myslete na nekonečný prostor
  • Proveďte pár klidných hlubokých nádechů a výdechů – od konce páteře nad hlavu a zpět
  • Vyciťujte mír v pozadí myšlenek - indiferentně, bez zájmu k myšlenkám
  • Prociťujte pouze myšlenku Jsem
  • Vnímejte mír za myšlenkami, ať tu jsou nebo ne, nevšímejte si jich
  • Ponořte se do míru za myšlenkami
  • Čemu nevěnujeme pozornost, to pro nás neexistuje
  • Toto je meditace