Meditace je trénink

Žijme normálně svůj život tak, jak nejlépe dokážeme. Jistě v něm nalezneme mnoho mezer, kdy nepotřebujeme svou mysl pro plnění každodenních povinností. To jsou chvíle, kterých je třeba si všímat, obracet v nich svou mysl z vnějšího světa k sobě a rozvíjet v nich vnímání přítomnosti a svého nitra. Používejme k tomu co největší část svého volného času.
Později můžeme tento proces zkoušet i při jednoduchých a časem i složitějších činnostech. 

Pokud toto budeme praktikovat a budeme si co nejvíce vědomi svého nitra a sami sebe v přítomném okamžiku, můžeme tím vytvořit hluboký vnitřní proud, běžící na pozadí našeho rušného života, v němž můžeme svou myslí zakotvit a ze kterého můžeme ve chvílích stresu nebo nepohody čerpat mír, klid a vyrovnanost.

Meditace je tréninkem pro takovouto práci s myslí. 

inspirováno Davidem Godmanem

zpět >