Meditativní výlety


Jedním z principů meditace je ijímání věcí takových, jaké skutečně jsou
K tomu patří i poznávání a přijímání našeho okolí, přírody, prostředí, ve kterém žijeme, 
historického, společenského, spirituálního a kulturního kontextu našich životů. 
Bdělé vnímání přírodních procesů, ročních období, jejich důležitých proměn a vlivu na nás samotné. 
Proto pravidelně podnikáme výlety na pozoruhodná místa české krajiny a na důležitá místa české historie a spirituality, 
spojené s meditativním rozjímáním.Nadcházející akce

nekoná se

Zimní slunovrat na Řípu 

Cesta pod Říp, meditativní výstup a spočinutí na vyhlídce praotce Čecha
při západu slunce.Fotografie z našich výletů