Metodika

Náš způsob praktikování meditace je jednoduchý a zcela nenáboženský. Meditaci však chceme provádět správně, podle tradic dlouhodobě vyzkoušených a prověřených - ne podle instrukcí vymyšlených nějakým samozvaným guru nebo experimentátorem.  
Proto meditace, které praktikujeme, metodicky vychází z tradičního způsobu meditace, který byl praktikován již před více než třemi tisíci lety v Indii, znovu zformulován Buddhou a dalšími mistry a poté rozšířen po celé Asii (například i do Japonska pod názvem zazen) a dále po celém světě. Vycházíme zejména ze dvou navzájem se doplňujících cest - praktikování meditace pozorné přítomnosti , (tzv. šamata, kterou pro evropské prostředí jej přizpůsobil známý tibetský meditační mistr Chogyam Trungpa) a metody obracení se do vlastního nitra (tzv. átmavičára), rozvinuté indickým mudrcem Ramanou Maharšim. Pro převádění toho, co se naučíme na meditačních schůzkách, do praxe každodenního života, nalézáme inspiraci v knihách a přednáškách Eckharta Tolleho, týkajících se vnímavého prožívání přítomného okamžiku.

Chogyam Trungpa byl
 známý učitel tibetského původu, který vytvořil nenáboženskou koncepci výuky meditace a jejího přiblížení Západu. 
Celý svůj život zasvětil objasňování důležitosti meditace v každodenním životě člověka a šíření této do té doby tajné meditační tradice po celém světě. Jeho žáky byly i známé osobnosti, jako David Bowie, Allen Ginsberg, Pema Chodron, William Burroughs a další.
Narodil se jako Chökyi Gyamtso v Tibetu roku 1939. Záhy byl rozpoznán jako jedenáctý v linii Trungpa Tulku, významných představitelů linie Kagyu a stal se představeným klášterního komplexu Surmang ve východním Tibetu. Po obsazení Tibetu čínskými vojsky  v roce 1959 následoval 14. dalajlámu při jeho útěku přes Himaláje. 
Po několika letech působení jako duchovní poradce tibetských lámů v Indii se rozhodl k odchodu do Evropy a přibližování tibetských nauk zájemcům ze Západu. Studoval v Oxfordu a ve Skotsku založil Samye Ling , první buddhistický klášter na Západě. Stal se známým učitelem meditace a založil meditační centrum Vajradhatu v Coloradu v USA, Naropa University - první buddhistickou univerzitu na Západě a zejména nenáboženskou meditační koncepci a hnutí Shambhala. Chogyam Trungpa zemřel roce 1987 v USA .


Eckhart Tolle, německý spisovatel, filozof, myslitel a duchovní učitel se narodil 16. února 1948 v Německu, kde také strávil prvních třináct let svého života. 
Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života. Následujících několik let strávil integrováním a prohlubováním této osobní transformace, která byla začátkem intenzivní duchovní cesty. 
Jejím výsledkem se stala kniha "Moc přítomného okamžiku", kterou napsal v roce 1997 a která se stala světovým bestsellerem. Byla přeložena do 33 světových jazyků a navázaly na ni ještě další pozoruhodné knihy, z nichž za nejpodnětnější považujeme praktickou příručku "Moc přítomného okamžiku - pracovní kniha"
Posledních deset let je Eckhart Tolle poradcem a duchovním učitelem, pracujícím s jedinci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe, jeho přednášky jsou volně k dispozici na YouTube i Vimeo


Ramana Maharši 
byl patrně největší duchovní osobností Indie 20. století. Narodil se jako Vénkataráman Ajjár 30. prosince 1879 v jižní Indii a do svých 16 let žil běžným životem indického mladíka své doby. V roce 1896 však náhle opustil svou rodinu a domov a odešel do vzdáleného městečka Tiruvannamalai a na úpatí blízké hory Arunačala, kde poté setrval až do své smrti v roce 1950. 
Nejdříve pobýval v místním chrámu, kde nepřetržitě spočíval v hluboké meditaci - už zde za ním začali přicházet první žáci. Poté odešel do jeskyně na úpatí hory Arunáčaly, v té době za ním přijela i jeho matka a zůstala s ním natrvalo. Po její smrti nad jejím hrobem na jižní straně Arunáčaly vznikla malá svatyně, kterou Ramana často navštěvoval. Zde nakonec zůstal a kolem této svatyně poté vznikl Ramanášram, který tam existuje dodnes.
Ramana žil v ášramu velmi prostě a skromně. Po celý jeho život sem za ním přicházelo nepřeberné množství žáků a návštěvníků ze všech společenských vrstev Indie i řady jiných zemí, aby přijímalo jeho nauku a inspirovalo se jeho prostým způsobem života
Během svého života praktikoval Ramana meditativní cestu obracení do vlastního nitra, sebedotazování a sebezkoumání, zvanou átmavičára - jednoduchou a přímou praxi a nauku, obracející pozornost bezprostředně na sebe sama, na tichou existenci Já.