Mindfulness


Anglický výraz mindfulness můžeme přeložit jako bdělá nebo vnímavá pozornost. Je důležité ji odlišit od pouhé pozornosti (typ koncentrace), neboť jde o kombinaci koncentrace a vnímavé a vědomé bdělosti (při samotné pozornosti si subjekt nemusí být vědom sám sebe, při bdělé pozornosti už ano). Jedná se o bdělé a procítěné vnímání vlastních pocitů, myšlenek, emocí a vjemů v přítomném okamžiku.

Procvičování bdělé a vnímavé pozornosti se zpravidla děje cestou meditace - ať už formální, v meditační pozici a klidu meditační místnosti nebo neformální, v prostředí našeho rušného každodenního života.

Slovo mindfulness v poslední době nabývá na popularitě, odvolává se na něj řada módních směrů - MBSR neboli Minfulness-Based Stress Reduction, MBCT neboli Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Wellbeing (neboli zlepšování kvality života) atd., které se snaží podložit a odůvodnit své teorie ohledně pradávných technik práce s myslí různými vědeckými poznatky.

Jednoduché procvičování bdělé pozornosti - mindfulness je hlavní náplní činnosti naší nenáboženské Meditační skupiny.