Nenáboženský přístup

aneb meditace bez 
přesvědčování, 
uctívání, rituálů, recitací, symbolů atd...


Předmětem našeho zájmu je čistě meditace a její využití v každodenním životě.
Jelikož se prací s myslí tradičně zabývají především lidé, kteří se zamýšlejí nad sebou samým a svým místem ve světě, bývá meditace často nějak propojena se spirituálními nebo náboženskými systémy. Meditační setkání jsou obvykle pořádána buddhistickými, new age, hinduistickými, křesťanskými nebo islámskými náboženskými skupinami a spolu s meditační praxí se při nich často provádějí různé rituály, recitace, uctívání a někdy i přesvědčování o správnosti toho kterého náboženského nebo duchovního směru atd...  

Při našich schůzkách takové praktiky neprovádíme - naše meditace není spojena s žádným náboženstvím a proto u nás k žádným náboženským činnostem nedochází.  Považujeme za nejdůležitější meditaci a proto se věnujeme hlavně jí. 

Spirituální nebo nespirituální zaměření účastníků respektujeme, ale nezabýváme se jím. Nabízíme prostor těm zájemcům o meditaci, kteří si spirituální otázky buď chtějí řešit po svém, na jiném místě nebo se jimi nechtějí zabývat vůbec . 

Vítáni jsou jak ateisté, tak i příznivci kteréhokoliv duchovního směru, podmínkou účasti je zájem o meditaci.