Informace o meditaci

„Váš život se odehrává tady a teď.“
Eckhart Tolle
Co je meditace
Meditace je způsob práce s myslí, cesta k setkání sám se sebou, k dosažení bdělého a vnímavého prožívání přítomného okamžiku (mindfulness) a celého života.   více>

Abychom se učili lépe vnímat svoje nitro, tělo, mysl a okolí. Rozeznali důležité věci od nedůležitých, zklidnili svou roztěkanou mysl, vydrželi sami se sebou, zvládli své emoce, naučili se plněji žít. více>

Principy meditace - aneb co se můžeme meditováním naučit
Vědomý a aktivní přístup k životu, otevřenost, odvahu, bdělost, učit se nelpět a zbavovat se nepodstatného, nezabředat do problémů, nebrat sebe a věci příliš vážně atd.   více>

Formální meditace se odehrává v sedě v meditační pozici (na zemi, meditačním polštářku nebo židli) - přitom se obrazíme do svého nitra a rozvíjíme meditativní stav vědomí, bdělého prožívání přítomného okamžiku - anglicky mindfulness
Dosahování stejného meditativního stavu vědomí v každodenním životě kdekoliv mimo meditační místnost a bez sedu v meditační pozici označujeme meditací neformální. 
Dá se říci, že formální meditace je tréninkem pro meditaci neformální. 
 více>     

Formální meditační pozici zaujímáme v sedě, na meditačním polštářku nebo na židli, tělo máme vzpřímené a uvolněné, klidně dýcháme.  více>

Jak meditovat - aneb jak při meditaci pracovat s myslí
Nechme své myšlenky a emoce odplouvat, dále je nerozvíjejme. Svou pozorností sledujme rytmus dechu, obracejme ji do svého nitra, prostoru srdce a plic.  více>

Meditace je prastarým nástrojem pro práci s myslí, praktikovali ji před tisíciletími v Indii, antickém Řecku i středověké Evropě. Dnes se používá v běžném životě, lékařství a psychologii i při spirituálním rozjímání v řadě náboženských systémů.  více>

Druhů meditace je mnoho, od klasické meditace bdělé pozornosti po křesťanskou kontemplaci, muslimskou modlitbu nebo jednoduché rozjímání nad krásou krajiny, noční oblohy nebo nad hezkou chvílí v životě. více>

Další důležité informace o meditaci