BdělostMeditace je jednoduchý a praktický nástroj pro práci s naším vědomím a skutečně bdělým prožíváním současného
 okamžiku. 
Její pomocí se můžeme naučit vnímat krásu, klid a průzračnost současného okamžiku a nevěnovat pozornost všem matoucím myšlenkám a pocitům, ani dějům z minulosti nebo budoucnosti. Učí nás držet se toho jediného, co ve skutečnosti máme - současného okamžiku. 
Prožívat tento bdělý stav vědomí plně a s radostí v klidu meditační místnosti a naučit se vyhledávat jej i v běžném životě - v prostředí mnohem rušnějším a dynamičtějším a třeba i ve chvílích, kdy je nám těžko. Tímto způsobem můžeme dělat svůj život pravdivějším, svobodnějším, radostnějším a příjemnějším.

Lidské vědomí je neustále zaměstnáváno obrovským množstvím informací. Naše okolí nás zaplavuje čím dál větším proudem vjemů a zážitků. Probíhají v něm tisíce myšlenek, vzpomínek, představ a domněnek. Prostupují ho vlnky nebo bouře příjemných i nepříjemných emocí - od zcela prostých a vědomých, jako třeba jednoduchý příjemný pocit, přes velmi intenzívní emoce jako strach, láska, touha, závist, výčitky nebo nenávist, až po nevědomé emoce, které jsme si doposud ještě nedokázali uvědomit, přiznat si anebo je pojmenovat.