Proč meditovat

V průběhu formální i neformální meditace získá praktikující jedinec prostor pro sebe sama, ve kterém může dosahovat řady změn ve vnímání a prožívání svého života, např:
- bděleji a plněji prožívat současný okamžik
- lépe vnímat svoje tělo, mysl a okolí
- zklidnit svou roztěkanou mysl
- zvládat své emoce 
- vydržet sám - sama se sebou
- přijímat sebe takového, jaký-á skutečně jsem
- na nic si nehrát
- zbavovat se závislosti na okolí
- nalézat důvěru v sebe sama
- objevovat v sobě a rozvíjet některé z principů meditace


Podle našeho pozorování nám meditace často pomáhá a umožňuje být pozorný k sobě, svému tělu i svému okolí, zklidnit se, sledovat nezaujatě svůj duševní stav, neutíkat od něj, ale naučit se ho přijímat. Učí nás plněji prožívat přítomný okamžik, být takovými, jací skutečně jsme. 

Praktikováním meditace můžeme posilovat důvěru sami v sebe a svoje schopnosti, učit se 'sami se sebou 'vydržet' a zbavovat se tak závislosti na vnějším okolí, nevědomé aktivitě, zábavě, adrenalinu, věcech a lidech. Jít cestou samostatnosti a odvahy. Při meditaci máme možnost kultivovat bdělost a vnímavost naší mysli k našemu okolí i nám samým. 

Praktikujeme v klidu a tichu meditační místnosti, protože ta nám pro meditaci poskytuje ideální podmínky. Posléze se však bdělého stavu mysli učíme dosahovat i v běžném životě. Život se tak zpravidla stane barvitějším, opravdovějším, více "o nás". Takových jací skutečně jsme a ne jakými bychom pouze být chtěli...